EN-15224

EN-15224

Achtergrond ISO voor de zorg

De kern van de ISO voor de Zorg (NEN EN 15224) is de ISO 9001:2008 norm. Dit is een internationaal erkende norm en wordt ook wel de moeder van alle kwaliteitsnormen genoemd. De filosofie van de ISO 9001:2008 norm is dat een organisatie zichzelf continu moet verbeteren op het gebied van klanttevredenheid. Hiertoe dient een organisatie relevante bedrijfsprocessen te beschrijven en vast te stellen hoe deze processen beheerst kunnen worden. Dit geeft niet alleen inzicht in de processen zelf, maar is tevens een goed middel om de processen eens te evalueren en te bespreken. ISO voor de Zorg (NEN EN 15224) is een combinatie van de ISO 9001:2008 norm en zorg specifieke items. Hierdoor verkrijgt men een internationaal erkende norm die structuur en houvast biedt voor zorgorganisaties. De norm is immers samen met ervaringsdeskundigen uit de zorg samengesteld. Deze norm heeft de basis van de ISO 9001:2008 norm maar heeft veel aandacht voor patiëntveiligheid, risicomanagement en zorg gerelateerde kwaliteitskenmerken. Vanuit de ISO 9001:2008 norm worden een aantal zaken verplicht gesteld voor organisaties. Deze zaken zijn, mits goed opgepakt door de organisatie, een bijdrage aan de bedrijfsprocessen. Bij het beschrijven van processen is het van essentieel belang dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over wie wat doet (taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden) en of mensen geschikt zijn voor hun functie (overleg en kwalificaties). Daar waar zinvol, kunnen instructies of formulieren worden opgesteld om de uitvoering van de processen te ondersteunen. Naast een goed beheer van belangrijke documenten en een geschikte werkwijze bij het optreden van afwijkingen, dient de organisatie de eigen processen periodiek onder de loep te nemen om te kijken of alles nog wel loopt zoals gewenst (de interne audit en het management review). Hiernaast wordt van organisaties verlangd dat ze bekijken of hun klanten echt wel tevreden zijn en of hun leveranciers voldoende goed presteren.

Vanuit de zorgsector worden 11 specifieke zorg gerelateerde kwaliteitskenmerken benoemd die element moeten uitmaken van elk zorgproces. Deze kenmerken maken deze norm uitermate geschikt voor de zorgsector.

Overzicht kwaliteitskenmerken:

– Geschikte, correcte zorg
– Beschikbaarheid van zorg
– Continuïteit van zorg
– Doeltreffendheid
– Doelmatigheid
– Gelijkwaardigheid
– Zorg gebaseerd op bewijs en kennis
– Op de zorgontvanger gerichte zorg met inbegrip van lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke integriteit
– Betrokkenheid van de zorgontvanger
– Cliënt/patiëntveiligheid
– Tijdigheid/toegankelijkheid

Toepassingsgebied:

ISO zorg en welzijn (NEN-EN 15224) is toepasbaar in de sector Zorg en Welzijn

Hoe kunt u uzelf voorbereiden?

U kunt de norm bestellen via de website van de NEN. Een praktische leidraad voor de implementatie van deze norm in zorgorganisaties is opgenomen in Bijlage B.

Begeleidingsmogelijkheden:

Kleemans kan uw organisatie begeleiden bij het opzetten van een ISO zorg en welzijn kwaliteitsmanagementsysteem/kwaliteitshandboek en het certificeer klaar maken van uw organisatie, het ondersteunen bij het onderhouden van uw bestaande kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO zorg en welzijn en het trainen van uw medewerkers conform de ISO zorg en welzijn eisen.

Download Kleemans

Downloads

We hebben diverse downloads beschikbaar op onze website. Mogelijk zit hier een interessante download voor u bij.

Heeft u het gevoel dat Kleemans u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?