ISO-9001:2015

ISO-9001:2015

Achtergrond

Er is een nieuwe versie van de ISO-9001: de ISO-9001:2015, uitgebracht in september 2015. De vernieuwing van de laatste versies, vanaf 2000 en later in 2008, wordt verder doorgezet. Naast de nieuwe ISO-9001-norm zijn er nog diverse andere normen in ontwikkeling op het gebied van arbo, milieu, etc. Het mooie eraan is dat de ISO-organisatie nu een basisstructuur heeft opgezet: de zogenoemde Higher Level Structure (HLS). Daaraan moeten alle ISO-normen voor managementsystemen voldoen.

Belangrijk in de nieuwe versie is dan ook het in lijn brengen van de norm met de HLS. Dat maakt het veel eenvoudiger om de verschillende ISO-normen met elkaar te combineren. Verdere ontwikkelingen in de norm zijn de verhoogde aandacht voor basisthema’s als risicomanagement, contextmanagement, stakeholdermanagement, compliancemanagement.

Toepassingsgebied

ISO-9001:2015 is toepasbaar op elk type organisatie.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Zie de informatie op onze website over ISO-9001-certificering.

Begeleidingsmogelijkheden

Kleemans kan uw organisatie begeleiden bij het opzetten van een ISO-9001-handboek, het certificeerklaar maken van uw organisatie, het ondersteunen bij het onderhoud van uw bestaande ISO-9001:2015-systeem, en het trainen van uw medewerkers conform de ISO-9001:2015-eisen.

Download Kleemans

Downloads

We hebben diverse downloads beschikbaar op onze website. Mogelijk zit hier een interessante download voor u bij.

Heeft u het gevoel dat Kleemans u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?