ISO-9001:2008

ISO-9001:2008

Achtergrond

De kern van de ISO-9001:2008-norm is dat een organisatie zichzelf continu moet verbeteren op het gebied van klanttevredenheid. Zij moet daarom relevante bedrijfsprocessen beschrijven en vaststellen hoe die beheerst kunnen worden. Dit geeft niet alleen inzicht in de processen zelf, maar is ook een goed middel om de processen te evalueren en te bespreken.

Bij het beschrijven van processen is het van essentieel belang dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over wie wat doet: taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. En dat bekeken wordt of mensen geschikt zijn voor hun functie: overleg en kwalificaties. Zo nodig kunnen instructies of formulieren worden opgesteld om de uitvoering van de processen te ondersteunen.

Het meetbaar maken en daadwerkelijk meten van de processen is erg belangrijk voor bedrijven. De benodigde stuurinformatie uit de meest kritische processen (retourkosten, voorraadwaarden, verschil tussen voor- en nacalculatie) wordt regelmatig besproken en geeft informatie om de processen te verbeteren.

De ISO-norm stelt een aantal zaken verplicht voor bedrijven en draagt zo bij aan de bedrijfsprocessen. Bijvoorbeeld een goed beheer van belangrijke documenten en een geschikte werkwijze bij het optreden van afwijkingen. Ook dient het bedrijf de eigen processen periodiek onder de loep te nemen om te kijken of alles nog naar wens loopt (interne audit en managementreview). Verder wordt van bedrijven verlangd dat ze bekijken of hun klanten wel echt tevreden zijn en of hun leveranciers voldoende presteren.

Toepassingsgebied

ISO-9001:2008 is toepasbaar op elk type organisatie.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Zie de informatie op onze website over ISO-9001-certificering.

Begeleidingsmogelijkheden

Kleemans kan uw organisatie begeleiden bij het opzetten van een ISO-9001-handboek, het certificeerklaar maken van uw organisatie, het ondersteunen bij onderhoud van uw bestaande ISO-9001:2008-systeem, en het trainen van uw medewerkers conform de ISO-9001:2008-eisen.

Download Kleemans

Downloads

We hebben diverse downloads beschikbaar op onze website. Mogelijk zit hier een interessante download voor u bij.

Heeft u het gevoel dat Kleemans u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?