NEN-7510

NEN-7510: Informatiebeveiliging in de zorgsector

Achtergrond informatiebeveiliging in de zorg NEN-7510

Deze norm biedt een kader voor het inrichten van de informatiebeveiliging in uw bedrijf.
De norm NEN-7510 is van toepassing op alle organisaties werkzaam in de gezondheidszorg, ongeacht de aard en de omvang van het bedrijfsproces.
De beveiliging betekent het waarborgen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie ten behoeve van verantwoorde zorg voor patiënten of cliënten.

Informatiebeveiliging op basis van NEN-7510 is van essentieel belang voor de bedrijfsvoering en zelfs voor het voortbestaan van organisaties.
Een inadequate informatiebeveiliging kan leiden tot schade voor de klant, onnodige kosten en risico’s, imagoschade voor de organisatie en zelfs sancties of claims. Informatiebeveiliging is echter niet alleen een kwestie van beleid, maatregelen en borging, maar vooral van naleving, houding en gedrag.

Meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt een meldplicht voor het lekken van data. Deze meldplicht is toegevoegd aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Er is sprake van een datalek indien onrechtmatig gebruik is gemaakt van bedrijfs- of persoonsgegevens.
Voorbeelden hiervan zijn lekken van vertrouwelijke informatie door verlies van een USB-stick of via onveilig e-mailverkeer. Maar ook diefstal of hacking van bedrijfs- of persoonsgegevens. NEN-7510 biedt kaders voor de gewenste beheersing van uw organisatie op dit vlak.

Toepassingsgebied:

Deze norm is van toepassing op de gezondheidszorg.

Hoe kunt u uzelf voorbereiden?

De norm is gratis te bestellen: NEN-7510 via de NEN-normshop
Bij een quickscan krijgt u een exemplaar van ons voor uw eigen gebruik.

Begeleidingsmogelijkheden:

– Quickscan op uw locatie, inclusief rapportage met praktische adviezen
– Begeleidingstraject tot en met certificering

Download Kleemans

Downloads

We hebben diverse downloads beschikbaar op onze website. Mogelijk zit hier een interessante download voor u bij.

Heeft u het gevoel dat Kleemans u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?