Training overstap ISO-9001:2015

ISO-9001:2015 training: overstap certificering

De ISO-9001:2008 is per september 2018 niet meer geldig. Organisaties die hun ISO certificering willen behouden, moeten dus voor die tijd de overstap naar de ISO-9001:2015 certificering hebben gemaakt.

Dit is best een lastige overstap met een aantal nieuwe elementen waarbij enige hulp veel onnodig werk kan voorkomen.

Kleemans heeft inmiddels al tientallen organisatie ondersteunt bij de overstap naar de ISO-9001:2015 certificering. We hebben daarbij een praktische aanpak en een aantal handige tools ontwikkeld die de overstap een stuk eenvoudiger maken. Dankzij onze ondersteuning wordt het voor u eenvoudiger om te voldoen aan de ISO-9001 nieuwe norm.

In deze ISO-9001:2015 training gaan we samen met u aan de slag met deze tools en leren u hiermee te werken zodat u daarna zelfstandig verder kunt werken. Kleemans kan uw organisatie begeleiden bij het opzetten van een ISO-9001:2015-handboek. Daarnaast trainen wij uw medewerkers conform de ISO-9001 nieuwe norm.

Wat kunt u van ons verwachten bij de ISO-9001:2015 training?

Zoals reeds aangegeven gaan we samen tijdens deze ISO-9001:2015 training met u aan de slag met de nieuwe normelementen. Eerst zullen we de nieuwe eisen binnen de ISO-9001:2015 certificering nader toelichten. Daarna gaan we ze stap voor stap doornemen en uitwerken.

Welke onderwerpen komen tijdens deze ISO-9001:2015 training aan bod?

  • Benoeming van de uitgangspunten van de organisatie (“de bedoeling”, missie, visie, kernwaarden)
  • Aan de slag met de context- en risicoanalyse (waaronder het benoemen van interne en externe issues, benoemen van verwachtingen stakeholders, het vaststellen van relevante kansen en risico’s en uiteindelijk het benoemen van de relevante issues waar uw organisatie mee aan de slag wil)
  • Aandacht voor het meten en monitoren van leveranciers / diensten door derden
  • Hoe vorm geven aan kennis- en competentiemanagement
  • Beheer van gedocumenteerde informatie
  • Omgaan met wijzigingen
  • Continue verbetering

Trainingsduur: De ISO-9001:2005 training per groep bestaat uit 1 dag.
Trainingsdata: In overleg met de deelnemers.
Maximale groepsomvang: 8 personen
Start- en eindtijd van de ISO-9001:2015 trainingsdag: 09:00 – 16:30
Trainingslocatie: In overleg. Bij voldoende deelnemers kan dit op het kantoor van Kleemans.

Wilt u graag deelnemen aan onze ISO-9001:2015 training? Op deze pagina kunt u zich eenvoudig inschrijven voor deze training.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u.
Kies zelf wat u interesseert en profiteer van deze gratis kennis.

Ga naar onze downloadpagina

brc certificaat
Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?